Kiến thức

Chuyên gia về giải pháp không khí sạch từ Thụy Sĩ

Ô nhiễm không khí trong nhà và lá phổi của chúng ta

Ô nhiễm không khí trong nhà và lá phổi của chúng ta

06-07-2018

Hầu hết mọi người đều nhận thức được ô nhiễm ngoài trời có hại cho sức khỏe nhưng không phải nhiều người biết rằng ô nhiễm trong nhà cũng ảnh hưởng quan trọng tới sức khỏe của họ.

Based on 89 user ratings
1
BONECO XIN CHÀO!